ติดต่อเรา

 ฝ่ายแรงงาน คณะผู้แทนถาวร ประจำสหประชาติ ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

 

Permanent Mission of Thailand to United Nations Office and other International Organization in Geneva

5 Rue Gustave-Moynier Geneva 1202

Tel : +41 22 731 9215

Fax : +41 22 731 9262

E-Mail : patanafalck@hotmail.com