ข่าวประกาศรับสมัครงาน

ILO เปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่ง

 สนใจสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ilo.org/hrd 

และ Email : erecruit@ilo.org

ILO เปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่ง

 สนใจสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ilo.org/hrd 

และ Email : erecruit@ilo.org