อายุเฉลี่ย

        อายุเฉลี่ยของผู้หญิงอยู่ที่ 82.5 ปี และของผู้ชายอยู่ที่ 76.5  ปี