การออกใบอนุญาตทำงาน

        ผู้ที่ได้รับอนุญาตจะต้องเป็นผู้ถือหนังสือเดินทางสวิสหรือมีใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ถาวร และผู้ที่ทำงานในสถานบริการดังกล่าวได้จะต้องมีใบอนุญาตให้พำนักชั่วคราว (pass B) และได้รับใบอนุญาตทำงานจากสำนักงานแรงงานแล้วเท่านั้น ผู้ที่เดินทางเข้าสวิตเซอร์แลนด์ในฐานะนักท่องเที่ยวจะไม่ได้รับ

อนุญาตให้ทำงาน หากฝ่าฝืนจะมีความผิดตามกฎหมายอาญาแห่งสมาพันธรัฐสวิสตามกฎหมายอาญาของสวิส ผู้ที่เดินทางเข้าสวิตเซอร์แลนด์หรือพำนักในสวิตเซอร์แลนด์โดยผิดกฎหมาย และผู้ที่ช่วยเหลือให้ผู้หนึ่งผู้ใดเดินทางเข้าหรือพำนักในสวิตเซอร์แลนด์โดยผิดกฎหมายมีความผิดต้องโทษจำคุกสูงสุดเป็นเวลาหกเดือน มีโทษปรับสูงสุดเป็นเงิน 10,000 ฟรังก์สวิส ส่วนผู้ที่เจตนาช่วยเหลือหรือดำเนินการให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้าหรือพำนักในสวิตเซอร์แลนด์โดยผิดกฎหมายเพื่อผลประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นจะได้รับโทษทั้งจำและปรับสูงสุด 100,000 ฟรังก์สวิส นอกจากนี้ ผู้ที่รับชาวต่างชาติที่ไม่มีสิทธิทำงานในสวิตเซอร์แลนด์เข้าทำงานจะมีโทษปรับสูงสุด 5,000 ฟรังก์สวิสต่อชาวต่างชาติหนึ่งคน และทางตำรวจสวิสได้จัดทำคำแปลภาษาไทยของประกาศเตือนผู้ประกอบการของสถานบริการทางเพศตามนัยข้างต้นพร้อมทั้งระบุด้วยว่า นักท่องเที่ยวไม่ควรเข้าไปในสถานที่ ดังกล่าว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวหญิงไทย และในกรณีที่พบว่านักท่องเที่ยวดังกล่าวทำงานในสถานบริการนั้นอาจถูกส่งฟ้องศาลในข้อหากระทำความผิดตามกฎหมายอาญาของรัฐบาเซล